Dotacje na Innowacje

„Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” „Dotacje na innowacje”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-112/12-00 | Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.04.2014 | Kwota dofinansowania: 197.049,00 PLN

Pobierz opis projektu